POLITIKA KAKOVOSTI

POLITIKA KAKOVOSTI MEDICINSKEGA CENTRA

Poslanstvo

Poslanstvo Gastromedice je kakovostna, varna in celovita specialistična obravnava pacientov.

Vizija

Vizija Gastromedice je postati širše prepoznaven medicinski center v SV Sloveniji na področju bolezni prebavil, s poudarkom na funkcionalnih motnjah prebavil.

Vrednote organizacijske kulture

strokovnost, kakovost in varnost obravnave, dostopnost, zasebnost, odgovornost, enakost, zadovoljstvo, zaupanje pacientov, kakovostna komunikacija.

Strateške usmeritve

  1. Varna in kakovostna obravnava pacientov.
  2. Zadovoljstvo pacientov.
  3. Stalno strokovno izpopolnjevanje.
  4. Zadovoljstvo zaposlenih.
  5. Uvedba sistema vodenja kakovosti
  6. Realizacija pogodbenega programa z ZZZS.
  7. Povečevanje deleža samoplačnikov.

Vsi zaposleni dosledno izvajamo strateške usmeritve, se izboljšujemo in stremimo h kakovosti.

Strokovni direktor: Tatjana Puc Kous, dr.med.

Murska Sobota, februar 2015

Gastromedica d.o.o.
Kocljeva ulica 10
9000 Murska Sobota
02 521 1370
051 330 876
0599 705 77